Lønnstjenester

Regnskap

At our firm, we pride ourselves on providing personalized service tailored to each client's unique needs

Effektiv lønnsadministrasjon for din bedrift

Når det gjelder våre lønnstjenester så jobber vi tett sammen med kundene for å sikre at alle lønnsutbetalinger blir gjort i henhold til gjeldende regler og avtaler. Vi har erfarne og kompetente regnskapsførere som håndterer lønnsarbeidet og som alltid sørger for å holde seg oppdatert på endringer i regelverket.

Våre lønnstjenester inkluderer blant annet:

  • Registrering av nye ansatte og endringer i ansattinformasjon
  • Utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver
  • Lønnsutbetalinger til ansatte
  • Innrapportering av skatter og avgifter til myndighetene
  • Håndtering av feriepenger og andre ytelser
  • Rådgivning og veiledning rundt lønnsspørsmål

Vi tilbyr også tilpassede løsninger for bedrifter som ønsker å håndtere en del av lønnsarbeidet selv, men trenger vår hjelp til resten. Vi kan også bistå med å sette opp lønnsavtaler og utarbeide rapporter og analyser relatert til lønnsarbeidet.