3/2/24

NP Regnskap

Slik forstår du feriepenger: Oppklaring av 5 vanlige misforståelser

Feriepenger er et emne de fleste har en eller annen form for forhold til. For mange virker det som en velkommen bonus når sommeren står for døren, mens det for arbeidsgivere representerer en ekstra ting å holde orden på. Det er imidlertid en rekke misoppfatninger knyttet til feriepengeordningen, og her vil vi i NP Regnskap avklare noen av de mest utbredte mytene for å gi deg en bedre forståelse.

  1. Feriepenger er en tilleggslønn

Dette er en misforståelse. I de fleste selskaper er det vanlig praksis å ha 11 måneder med ordinær lønnsutbetaling og én måned der feriepenger utbetales istedenfor lønn. Feriepengene, som er opptjent i forrige kalenderår, settes til side for deg av din arbeidsgiver. Det finnes unntak, men dette er den mest vanlige fremgangsmåten.

  1. Lovfestet rett til 5 uker betalt ferie

Dette stemmer ikke helt. Ifølge loven skal arbeidsgiver utbetale minst 10,2% av lønnen i feriepenger, noe som tilsvarer 4 uker med betalt ferie. Det er dog slik at enkelte fagforeninger har forhandlet fram avtaler som sikrer medlemmene 5 uker med betalt ferie.

  1. Feriepengene er skattefrie

Dette er en misforståelse. Selv om det ikke trekkes skatt fra feriepengene ved utbetalingstidspunktet, betales skatten i opptjeningsåret. Derfor vil du ofte se at du har mer penger tilgjengelig på konto i måneden du mottar feriepengene sammenlignet med andre måneder.

  1. Rett til feriepenger under permittering

Dette er ikke korrekt. Når du er permittert mottar du dagpenger fra NAV, og disse dagpengene gir ikke rett til feriepenger. Det var enkelte endringer under koronapandemien, men regelverket har senere vendt tilbake til normalen.

  1. Rett til samme mengde feriepenger etter sykemelding

Dette varierer. Ved sykemelding opparbeider du rett til feriepenger for de første 16 dagene, dekket av arbeidsgiveren. Etter dette vil du kunne opptjene feriepenger fra NAV, men dette er begrenset til 48 dager per år. Hvis du har vært sykemeldt sammenhengende i over 64 dager, vil dermed utbetalingen av feriepenger bli redusert.

Til slutt er det viktig for de som er nye i arbeidslivet å være klar over at det først er sommeren etter ditt første hele arbeidsår at du får utbetalt feriepenger som samsvarer med ferien du har krav på.

Det er også verdt å merke seg at ved jobbskifte er det vanlig å få utbetalt opptjente feriepenger samtidig som man avslutter stillingen. I slike tilfeller kan det være lurt å sette av disse pengene til neste års ferie.