11/6/24

NP Regnskap

Regnskap Norge Støtter Forslaget om å Avvikle Skattetrekkskonto

Regnskap Norge Støtter Forslaget om å Avvikle Skattetrekkskonto

Finansdepartementets Nytt Forslag: En Forenkling for Bedrifter

I mars la Finansdepartementet fram et forslag om å endre forfallstidspunktet for forskuddstrekk og avvikle skattetrekkskontoen. Forslaget har vært på høring, og Regnskap Norge har uttrykt sin støtte til denne endringen. Ifølge Regnskap Norge vil en direkte innbetaling av forskuddstrekk forenkle lønnsprosessen og avstemmingen for bedrifter betydelig.

Anbefaling om Lengre Forfallstid

Forslaget fra Finansdepartementet krever at forskuddstrekk skal innbetales første virkedag etter lønnsutbetaling. Regnskap Norge påpeker imidlertid at lønnskjøringer ofte skjer mot slutten av uken, noe som sammen med bankenes behandlingstid kan forsinke betalingstransaksjonene. Derfor foreslår de en forfallstid på to virkedager i stedet.

Videre mener Regnskap Norge at korreksjoner som krever tilbakebetaling av forskuddstrekk bør ha samme forfallstid som ved innbetaling. Dette er viktig for arbeidsgivers likviditet, slik at feilaktig innbetalt forskuddstrekk kan tilbakebetales raskt og effektivt.

Økt Avkastning for Staten

Direkte innbetaling av forskuddstrekk vil også muliggjøre tidligere oppdagelse og oppfølging av eventuelle misligheter fra Skatteetaten. Dette anses som et viktig tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, ifølge Regnskap Norge.

I tillegg kan staten oppnå betydelig avkastning ved tidligere innbetaling av forskuddstrekk. Regnskap Norge har beregnet at dette kan utgjøre rundt 15,6 milliarder kroner i løpet av ett år. Beregningen er basert på antall sysselsatte, median lønn, en skattesats på 30 %, og en avkastning på 2 %. Disse midlene kan deretter reinvesteres i forenklingsprosjekter eller andre tiltak som vil være til nytte for næringslivet.

Oppsummering

Regnskap Norge støtter forslaget om å avvikle skattetrekkskontoen og ser mange fordeler ved en direkte innbetaling av forskuddstrekk. Fordelene inkluderer:

  • Forenkling av lønnsprosessen
  • Raskere tilbakebetaling ved korreksjoner
  • Økt avkastning for staten
  • Bedre bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Ved å støtte denne endringen viser Regnskap Norge sitt engasjement for å forbedre og forenkle regnskapsprosesser til fordel for norske bedrifter og samfunnet som helhet.