22/8/23

Stefan Duhonj

Det er lurt å planlegge pensjonen!

Selv om fremtiden kan virke fjern, vil tiden komme da arbeidslivet byttes ut med pensjonisttilværelsen.

Hvor mye hyggeligere ville det ikke vært å nyte disse årene med en solid økonomisk pute?

Vi har satt sammen noen raske tanker for å gi deg en liten oversikt over den norske pensjonsstrukturen og noen råd for å optimalisere pensjonssparingen. Alle, enten de jobber i offentlig eller privat sektor, bør kjenne til de tre hovedkomponentene i pensjonssparingen.

Pensjon og skattefradrag - La NP Regnskap guide deg!

Folketrygden:
Dette er fundamentet i vårt pensjonssystem. Dersom du har arbeidet i Norge i minst fem år, har du rettigheter her. Hvis dette er din eneste pensjonsinntekt, kan det sammenlignes med det en student mottar fra Lånekassen. Og hvem vil vel leve som en student i pensjonsalderen? Men det er bare grunnbeløpet. For hver krone du tjener, bidrar NAV med en liten andel til din fremtidige pensjon, opptil en viss grense.

Tjenestepensjon:
Dette er neste byggestein i pensjonsstrukturen, og her skal vi fokusere på den private sektoren. Her er arbeidsgivere forpliktet til å bidra med en prosentandel av din lønn til pensjonssparingen. Mange bedrifter går utover minimumskravet. Så når du vurderer jobbtilbud, ta en titt på pensjonsordningene deres. Hvis du står mellom to tilbud, kan forskjellen i pensjonsbidrag være avgjørende for fremtiden din. Du har også en viss kontroll over hvordan disse midlene investeres, basert på din risikotoleranse.

Privat sparing:
Det siste nøkkelelementet er din egen innsats. Tenk på pensjon som en endeløs ferie. Da er det ideelt å ha en solid finansiell buffer. En liten månedlig sparing i et investeringsfond kan over tid vokse til en betydelig sum. Start tidlig, så kan du spare mindre hver måned.

Til syvende og sist, reflekter over hva du ønsker av din pensjonisttilværelse. I dagens system ender mange med en kombinasjon av offentlig og privat pensjon. Hvor vil du være når den tid kommer? Med riktig planlegging og hjelp fra eksperter som NP Regnskap, kan du sikre en lys pensjonistfremtid!