Konsernregnskap

Regnskap

Our audit services are designed to provide our clients with a thorough and objective assessment of their financial reporting

Få full kontroll på konsernregnskapet med våre tjenester

Under denne tjenesten tilbyr vi våre kunder ekspertise innen utarbeidelse av konsernregnskap. Vi forstår at dette kan være en komplisert oppgave, spesielt for større bedrifter med mange underavdelinger. Derfor er det viktig å ha en pålitelig og erfaren regnskapsfører som kan veilede deg gjennom prosessen.

Vårt team vil jobbe tett med deg for å forstå din bedrift og dens økonomiske situasjon. Deretter vil vi utarbeide et konsernregnskap som oppfyller alle kravene til norske regnskapsstandarder og er i tråd med internasjonale standarder. Vi sørger for at alle relevante tall er med, og at alt er korrekt kategorisert og presentert på en ryddig måte.

Med vår konsernregnskapstjeneste kan du være trygg på at alle rapporter og dokumenter er på plass og at alt er i orden når det gjelder økonomisk rapportering. Vi tar hånd om alle detaljene og sørger for at alt blir gjort på en effektiv og korrekt måte.